In dit bericht leest u belangrijke informatie over de bereikbaarheid van het stafbureau en de tien BoboB scholen.


Geachte relatie,

Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de BoboB scholen, gelegen in de voormalige gemeente Boarnsterhim, opgegaan in de besturen van het openbaar onderwijs in de steden Leeuwarden, Sneek, Joure en Heerenveen. 

De Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Boarnsterhim (BoboB) is als gevolg van deze fusie dan ook niet meer actief.

 

De scholen blijven bereikbaar via onderstaand contactgegevens:

De Lege Geaën

Dr. W. Beekhuisstraat 18

8647 SM Sibrandabuorren

0515-521700

info@delegegeaen.nl

www.delegegeaen.nl 

Nieuw bestuur: Odyssee

‘t Kampke

Buorren 21 

8493 LC Terherne

0566-689500

info@itkampke.nl

www.itkampke.nl 

Nieuw bestuur: Primus

De Twamêster

B.K. v.d. Bergstrjitte 2-4

9005 PW  Wergea

058-2552557

info@detwameester.nl

www.detwamester.nl

Nieuw bestuur: Proloog

 

De Finne

De Greiden 1

9003 MJ  Warten

058-2552538

info@obsdefinne.nl

www.obsdefinne.nl

Nieuw bestuur: Proloog

obs Akkrum

De Stringen 1

8491HA  Akkrum

0566-651687

info@obsakkrum.nl

www.obsakkrum.nl

Nieuw bestuur: De Basis

De Boarne

Tsjerkebuorren 10

8495 KH  Aldeboarn

0566-631285

info@deboarne.nl

www.deboarne.nl

Nieuw bestuur: De Basis

 

De Twa Fisken

Jongema 6

9001LA  Grou

0566-623000

ad@obsdetwafisken.nl

www.obsdetwafisken.nl

Nieuw bestuur: Proloog

Trije Doarpen Skoalle

Master Gorterstrjitte 9

9008 TB  Reduzum

0566-602100            

info@trijedoarpenskoalle.nl

www.trijedoarpenskoalle.nl

Nieuw bestuur: Proloog

It Tredde sté

Dekamastrjitte 2a

9011 WE  Jirnsum

0566-601646

info@ittreddeste.nl

www.ittreddeste.nl

Nieuw bestuur: Proloog


‘t Raerderhiem

Sélanswei 2

9012 CN Raerd

0566-602272

info@raerderhiem.nl

www.raerderhiem.nl

Nieuw bestuur: Odyssee

 

 


Voor de contactgegevens van het nieuwe bestuur van de scholen verwijzen wij u naar onderstaande algemene gegevens: 

Proloog
Fonteinland 11
8913 CZ  Leeuwarden
058-2347520
www.proloog.nl

Odyssee
Brédijk 4
8601 ZD  Sneek
0515-857020
www.odysseescholen.nl

De Basis
Iepenlaan 2
8441 BT  Heerenveen
0513-656656
www.debasisheerenveen.nl 

Primus
Voltahof 3
8501 XP  Joure
0513-481170
www.ogprimus.nl


In verband met het afwikkelen van de bedrijfsactiviteiten zal het postadres van BoboB tot en met december 2014 in gebruik blijven. Het stafbureau is telefonisch niet meer bereikbaar.


Wij danken u voor de prettige samenwerking.Directie en de medewerkers 

van het stafbureau en de tien BoboB scholen.


Postadres (tot en met december 2014):

De Finnen 6

9001 XW  Grou